โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2562,13:27  อ่าน 444 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง รายการระบำมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3
รายละเอียดผลงาน
ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง รายการระบำมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา 32 กลุ่มที่4  ณ โรงเรียนคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2562,13:27   อ่าน 444 ครั้ง