โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
 
กู่สวนแตงเป็นถิ่นแห่งความรู้
ช่วยเชิดชูเยาวชนได้ศึกษา
แดงเหลืองคือพลังที่นำพา
สร้างปัญญานำความรู้สู่สังคม
 
เป็นถิ่นที่รักภักดี
สามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่
กู่สวนแตงเด่นสง่าและเกรียงไกร
แหล่งผ้าไหมมัดหมี่ที่เลื่องลือ
 
** กู่เกียรติศักดิ์ก้องเกรียงไกร
สวนแตงรื่นละมัยใสสะอ้าน
พิทยาเก่งกล้าใครเปรียบปาน
คมดั่งเพชรเหล็กกล้าระบือนาม
 
สีเหลืองดอกคูนดูล้ำค่า
แดงทองกวาวเด่นสง่ามีศักดิ์ศรี
สร้างความรู้ฝึกวินัยใฝ่ทำดี
พวกเรามีคุณธรรมประจำใจ (ซ้ำ) **