โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open House 2019) ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 62
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 62
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม รับการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 62
เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 62
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งสันติสุข ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 62
กิจกรรมงานกีฬาภายในประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 62
คณะครู เข้าร่วมอบรม การสร้าง e-mail เก็บงานออนไลน์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 62
นักเรียนเข้าค่ายเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 62
คณะครูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม รับชม สพฐ. 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 62
คณะครูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หั
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 62
การปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 62
ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จัดพิธีบวงสรวงปรางกู่สวนแตง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 62