โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต วรจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0024119
อีเมล์ : morakot_kub@hotmail.com
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,16:49  อ่าน 543 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4- ม.6 ระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
รายละเอียดผลงาน
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4- ม.6  ระดับชาติ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,16:49   อ่าน 543 ครั้ง