โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 62
ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จัดพิธีบวงสรวงปรางกู่สวนแตง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 62