โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู เข้าร่วมอบรม การสร้าง e-mail เก็บงานออนไลน์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 62
นักเรียนเข้าค่ายเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 62
คณะครูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม รับชม สพฐ. 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 62
คณะครูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หั
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 62
การปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 62
ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จัดพิธีบวงสรวงปรางกู่สวนแตง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 62