โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นำโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 1006 ครั้ง