โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งสันติสุข ประจำปี 2562
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งสันติสุข ประจำปี 2562  ระหว่าง วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2562 โดยได้นำนักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมลูกหลานบุรีรัมย์ทำดี มีคุณธรรม ห่างไกลปัญหาสังคมและภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 735 ครั้ง