โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
เนื่องในวันที่ 1 กรกฎคมของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมจึงได้กำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 1129 ครั้ง