โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี โดยในปีนี้ทางชมรม TO BE NUMBER 1 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา และได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวาดภาพระบายสี และกิจกรรมความเรียงบริเวณหน้าเสาธง นอกจากนี้นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดประจำปีนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 798 ครั้ง