โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีพร้อมทั้งเป็นการขอขมาต่อครูอาจารย์ทุกท่าน ทั้งยังเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมโดยสมบูรณ์

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 943 ครั้ง