โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู เข้าร่วมอบรม การสร้าง e-mail เก็บงานออนไลน์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 626 ครั้ง