โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนเข้าค่ายเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562
นักเรียนโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมได้เข้าร่วม เข้าค่ายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม (สร้างคนดี สังคมดี)โดยใช้มิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดฬุวรรณาราม ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรีมย์ 
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 729 ครั้ง