โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม นำโดยนายศักดิ์  ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียน
 

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 373 ครั้ง