โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานกีฬาภายในประจำปี 2562
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ซึ่ง โดยแต่ละคณะสีต่างแสดงศักยภาพของการเป็นนักกีฬาออกมาได้อย่างเต็มความสามารถ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 64 ครั้ง