โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กระทู้ธรรม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.92 KB 85236
กระทู้ธรรม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 85052
กระทู้ธรรม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 85003
กระทู้ธรรม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.58 KB 85161
ยูทูปสำหรับบทเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 85215
คู่มือการใช้โปรแกรมCourseLab Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 84979
ไฟล์แฟรช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 83.04 KB 84940
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียนบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 85156
แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 85321
แบบขออนุมัติกำหนดภาระงาน ช้ินงาน ร Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 85316
วารสารประชาสัมพันธ์
สื่อการเรียนการสอน การใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ 85339
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 85277
วารสารประชาสัมพันธ์ 2562 84976
วารสารประชาสัมพันธ์ 2561 85205
งานแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 85274
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 84974
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 84968
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 84987
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 84981