โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กระทู้ธรรม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.92 KB 247038
กระทู้ธรรม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 247056
กระทู้ธรรม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 246952
กระทู้ธรรม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.58 KB 246996
ยูทูปสำหรับบทเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 248017
คู่มือการใช้โปรแกรมCourseLab Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 247086
ไฟล์แฟรช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 83.04 KB 246998
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียนบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 247007
แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 246975
แบบขออนุมัติกำหนดภาระงาน ช้ินงาน ร Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 246974
งานแผน2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 246965
งานแผน2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 246954
วารสารประชาสัมพันธ์
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 247031
วารสารประชาสัมพันธ์ 2562 246966
วารสารประชาสัมพันธ์ 2561 246969