โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กระทู้ธรรม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.92 KB 266506
กระทู้ธรรม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 266537
กระทู้ธรรม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 266413
กระทู้ธรรม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.58 KB 266465
ยูทูปสำหรับบทเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 267562
คู่มือการใช้โปรแกรมCourseLab Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 266577
ไฟล์แฟรช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 83.04 KB 266465
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียนบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 266488
แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 266454
แบบขออนุมัติกำหนดภาระงาน ช้ินงาน ร Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 266454
งานแผน2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 266430
งานแผน2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 266421
วารสารประชาสัมพันธ์
สื่อการเรียนการสอน การใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ 19607
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 266498
วารสารประชาสัมพันธ์ 2562 266429
วารสารประชาสัมพันธ์ 2561 266439