โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง รายการการแข่งขันวงโปงลางม.1-ม.6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ชื่ออาจารย์ : นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2562,13:31  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง รายการระบำมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2562,13:27  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4- ม.6 ระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต วรจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,16:49  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..