โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 62
 เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โดยช่วงเย็นได้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมวางพานพุ่มสักการระหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การนี้นักเรียนจากชมรมนาฏศิลป์ยังได้ร่วมรำในชุดเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,10:43   อ่าน 1138 ครั้ง