โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
กล้วยไม้มีดอกช้า……….ฉันใด
การศึกษาเป็นไป………..เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร……งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น…….เสร็จแล้วแสนงาม
--- ประพันธ์โดย หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ---
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีพร้อมทั้งเป็นการขอขมาต่อครูอาจารย์ทุกท่าน ทั้งยังเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมโดยสมบูรณ์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,10:29   อ่าน 152 ครั้ง