โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมได้เข้าร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวที่ทางส่วนราชการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ได้จัดขึ้น โดยในช่วงเช้าคณะครูและนักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ "เราทำดี ด้วยหัวใจ" ในการซ่อมแซม/สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านเกื้อการุณย์
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,11:11   อ่าน 127 ครั้ง