โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กระทู้ธรรม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.92 KB 5
กระทู้ธรรม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 4
กระทู้ธรรม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 6
กระทู้ธรรม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.58 KB 6
ยูทูปสำหรับบทเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 12
คู่มือการใช้โปรแกรมCourseLab Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 13
ไฟล์แฟรช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 83.04 KB 50
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียนบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 30
แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 32
แบบขออนุมัติกำหนดภาระงาน ช้ินงาน ร Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 25
งานแผน2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 30
งานแผน2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 14
วารสารประชาสัมพันธ์
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 67
วารสารประชาสัมพันธ์ 2562 22
วารสารประชาสัมพันธ์ 2561 18