โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพล ศรีวงษ์ชัย (น้อย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
อีเมล์ : teerapon.noy@gmail.com
เว็บไซต์ : gg.gg/noykruthai
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนพุทไธสง
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 3 หมู่ 4 โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ก.พ. 2563,11:24 น.   หมายเลขไอพี : 159.192.138.97


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล